Deze week in Donald Duck 36

Deze week is Donald Duck in het Duckstedelijk Museum! “Kunst kan zó mooi zijn dat zelfs de meest gevoelloze geest tot in zijn ziel ontroerd raakt. Op bladzijde 5 en verder lees je wat voor gevolgen dat allemaal kan hebben… Oom Donald”

Share