Katrien wordt herdrukt

Vele oudere lezers van het blad Katrien zullen ongetwijfeld gezien hebben dat de meest recente Katrien, nummer 4-2006, een herdruk was uit het jaar 2000. Maar waarom?

Het blad Katrien is de afgelopen twee jaar geconfronteerd met een sterk dalende oplage. Het ging zo slecht dat er maar 2 opties overbleven: de Katrien opheffen of het blad volledig herdrukken en hopen op een nieuwe lezersgroep.
Er is gekozen voor optie 2 omdat uit een onderzoek is gebleken dat maarliefst 85% van de lezers uit 1999 het blad niet meer leest en niet meer heeft. Deze lezers hebben nu interesse gekregen in andere tijdschriften en zijn geen abonnee meer van het blad Katrien. Voor de nieuwe lezers die in het jaar 2000 nog geen lid waren is dit besluit geen probleem.

Mocht je de vroegere uitgaven al gelezen hebben, dan is terugbetalingvan het abonnementsgeld mogelijk. In dat geval kun je contact opnemen met de klantenservice van Sanoma Uitgevers.

Share